Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316230
Title Ethische aspecten bij het beheer van wilde zwijnen
Author(s) Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 475) - 38
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) sus scrofa - wilde varkens - ecologie - wildbeheer - jagen - ethiek - dierenwelzijn - modellen - nederland - fauna - jacht - wild zwijn - zoogdieren - Gelderland - Veluwe - sus scrofa - wild pigs - ecology - wildlife management - hunting - ethics - animal welfare - models - netherlands - fauna
Categories Nature Conservation / Game Animals
Abstract In opdracht van de Dierenbescherming wordt in dit rapport stilgestaan bij ecologie en beheer van wilde zwijnen. Centraal in het rapport staat een op Alterra ontwikkeld draagkrachtmodel. Om het inzicht in de keuze van beheersvorm te vergemakkelijken wordt een aantal beheerscenario's nader belicht en beoordeeld op de bijbehorende jachtinspanning en de relatie met het dierenwelzijn. Een aantal door de wet toegestane methodieken wordt gescand op hun rendement en op aspecten van dierenwelzijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.