Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316257
Title Bedrijfsdiagnose bosbedrijven; een methode voor bedrijfsonderzoek
Author(s) Raffe, J.K. van; Jong, J.J. de; Wolf, R.J.A.M.; Schrijver, R.A.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 440) - 137
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) bosbouw - ondernemingen - bosbedrijfsvoering - operationeel onderzoek - kosten-batenanalyse - bosbouweconomie - bosbouwkundige handelingen - nederland - bedrijfseconomie - forestry - enterprises - forest management - operations research - cost benefit analysis - forest economics - forestry practices - netherlands
Categories Forest Economics
Abstract In dit rapport wordt een methode van bedrijfsonderzoek beschreven waarmee het bedrijfsmatig handelen van bosbedrijven kan worden vastgesteld. Op basis van de methode is een computerprogramma (een prototype) gemaakt dat in de praktijk is getoetst. Met de methode en de software moeten boseigenaren gestimuleerd en ondersteund worden tot een meer bedrijfsmatige manier van werken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.