Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316271
Title Advies over mogelijke activiteiten na de grote brand van juli 2000 : missie naar Samos, Griekenland 08-13 januari 2001
Author(s) Hillegers, P.J.M.
Source Wageningen : Alterra - 16
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) branden - bosbranden - voorkomen van branden - herstel - kennis - bosbedrijfsvoering - griekenland - bosbrand - landschapsecologie - multifunctioneel landgebruik - toerisme - Samos - fires - forest fires - fire prevention - rehabilitation - knowledge - forest management - greece - Samos
Categories Forest Damage and Protection / Rural Development
Abstract Op Samos woedde zomer 2000 een grote brand, die een grote omvang kreeg door een droge tijd, een optredende hittegolf en een krachtige wind. Nederland was negatief betrokken bij deze brand, omdat het het enige land was, dat een negatief reisadvies afgaf voor toeristen. Diplomatieke bemiddeling resulteerde in een behulpzame missie om aanleiding en methodologie bij bosbranden en de voorkoming ervan aan een nader onderzoek te onderwerpen. Multifunctioneel landgebruik is een optie, de combinatie van recreatie, landbouw, veeteelt en bosbouw evenzo. Daarnaast is voor plattelandsontwikkeling locale participatie en samenwerking van belang
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.