Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316278
Title Beheervisie jeneverbes
Author(s) Wijdeven, S.M.J.; Dort, K.W. van; Hees, A.F.M. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 465) - 26
Department(s) Ecologie en Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) juniperus communis - ecologie - biogeografie - bedrijfsvoering - conservering - nederland - gelderland - bosbeheer - jeneverbes - natuurbehoud - vegetatie - Veluwe - juniperus communis - ecology - biogeography - management - conservation - netherlands - gelderland
Categories Nature Management (General) / Plant Ecology
Abstract Het voortbestaan van de autochtone populaties van jeneverbes op de Veluwe wordt ernstig bedreigd. Verspreiding, ecologie, gebruik, achteruitgang en juridische aspecten van deze pioniersoort worden besproken. Aan de hand van de voorbeeldlocatie Willemsbos worden beheerstrategieën voor de jeneverbes voorgesteld: ontwikkeling van natuurlijke bosecosystemen, of behoud van lokale populaties en geosoleerde exemplaren door het tegengaan van bosvorming.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.