Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316403
Title Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap Mark en Weerijs
Author(s) Finke, P.A.; Bierkens, M.F.P.; Brus, D.J.; Gaast, J.W.J. van der; Hoogland, T.; Knotters, M.; Vries, F. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 387) - 147
Department(s) Bodem en Landgebruik
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) bodemwater - grondwaterspiegel - waterbalans - klimaatverandering - ruimtelijke variatie - noord-brabant - geostatistiek - grondwaterstand - kartering - klimaat - tijdreeksanalyse - Brabant - soil water - water table - water balance - climatic change - spatial variation - noord-brabant
Categories Soil Physics
Abstract Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in een gemiddeld hoogste, gemiddeld laagste en gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GHG, GLG resp. GVG).Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke onder andere zijn gerelateerd aan maaiveldligging uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De verkregen relaties zijn gebiedsdekkend toegepast en met geostatistischemethoden gecorrigeerd voor fouten. De aldus verkregen gebiedsdekkende bestanden van de GHG, GVG, GLG en grondwatertrap zijn uitgebreid naar regimecurves en duurlijnen en geven samen een actueel en klimaatsrepresentatief beeld van de grondwaterdynamiek opeen schaal 1 : 25 000. Gebruikmakend van de GHG-kaart en een modelstudie zijn tenslotte de specifieke en de maatgevende afvoer in kaart gebracht op een schaal van 1 : 50 000.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.