Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316454
Title Natuurbeleid in de beheerpraktijk; een onderzoek naar kansen en knelpunten in de sturingsrelaties tussen overheden en beheerders ten behoeve van de Natuurbalans 2001
Author(s) Vliet, C.J.M. van; Blitterswijk, H. van; Hoogstra, M.A.; Balduk, C.A.; Henkens, R.J.H.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 463) - 63
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) natuurbescherming - overheidsbeleid - oefening - supervisors - overheid - subsidies - bestuurskunde - natuurbeheer - natuurbeleid - subsidieregelingen - nature conservation - government policy - practice - supervisors - public authorities - subsidies
Categories Environmental Policy / Nature Management (General)
Abstract Dit onderzoek beschrijft de sturingsrelaties tussen overheden en beheerders van natuur in Nederland. Het geeft een overzicht van het overheidsbeleid en de belangrijkste subsidieregelingen voor het beheer van bos, natuur en landschap. Vooral bezien vanuit de positie van de beheerders geeft het rapport een analyse van de manier waarop de overheid met deze regelingen het beheer tracht te sturen en hoe de beheerders dit ervaren. Het rapport inventariseert een aantal knelpunten en doet aanbevelingen om deze op te lossen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.