Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316491
Title De relatie tussen de macrofauna in beken en de sleutelfactoren hydraulica en substraat bij veranderend klimaat
Author(s) Higler, L.W.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 230) - 59
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) waterlopen - klimaatverandering - temperatuur - regen - aquatische gemeenschappen - hydraulica - waterstroming - afvoer - macrofauna - aquatische ecosystemen - aquatische ecologie - beken - fauna - hydrologie - neerslag - piekafvoer - waterhuishouding - streams - climatic change - temperature - rain - aquatic communities - hydraulics - water flow - discharge - macrofauna - aquatic ecosystems - fauna
Categories Aquatic Ecology
Abstract Klimaatverandering in stroomgebieden van de gematigde zone zal resulteren in hogere (zomer)temperaturen en veranderingen in het neerslagpatroon. In dit literatuuronderzoek wordt geanalyseerd welke effecten op kunnen treden op de macrofaunagemeenschappen in beken als gevolg van een veranderend neerslagpatroon. De macrofauna reageert op (veranderingen in) de hydraulische factoren als stromingspatroon en stroomsnelheid, die onder andere de substraatsamenstelling in beken bepalen. Verminderde wateraanvoer enerzijds en piekafvoeren anderszijds behoren eveneens tot de mogelijkheden bij klimaatverandering. Naar verwachting zullen kritische soorten, die alleen onder bepaalde condities in stromende wateren kunnen leven, minder vaak gaan voorkomen of helemaaluit Nederland verdwijnen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.