Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316719
Title Geo-elektrisch onderzoek in Malburgen/Bakenhof, Arnhem : op zoek naar puin- en funderingsresten in en onder de Malburgse dijk
Author(s) Bervaes, J.C.A.M.; Mulder, J.R.; Heidema, A.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 557) - 49
Department(s) Bodem en Landgebruik
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) archeologie - archeologisch materiaal - funderingen - dijken - onderzoek - veldwerk - bodemfysica - dijklichaam - rivierdijk - Gelderland - Arnhem - archaeology - archaeological material - foundations - dykes - research - field work
Categories Archaeology
Abstract In het kader van Ruimte voor de rivier is in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Oost langs en in de verzwaarde bandijk te Malburgen ter hoogte van de voormalige boerderij De Oude Tol geo-elektrisch en bodemkundig onderzoek verricht. Bij hoog water van de Rijn blijkt hier namelijk onder de dijk door kwel op te treden. Bij het graven van een sleuf kwamen puinresten te voorschijn, die mogelijk kunnen worden toegeschreven aan de voormalige kerk en/of het oude tolhuis van Malburgen. Met behulp van het instrument GEOHM2 is de weerstand in de bodem langs, in en onder de dijk gemeten tot meer dan 6 m diepte om op een snelle manier puin of funderingen op te sporen. Ter toetsing zijn boringen verricht. Alleen ter hoogte van de voormalige boerderij De Oude Tol komt onder de dijk puin voor.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.