Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316759
Title Recreatief gebruik van groene bedrijventerreinen; een onderzoek onder werknemers en omwonenden
Author(s) Jókövi, E.M.; Bervaes, J.; Böttcher, S.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 518) - 59
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) industriële recreatie - recreatie - arbeidsplaatsen - bedrijven - gebieden - parken - karteringen - ondernemerschap - bedrijventerrein - groenvoorziening - werkomgeving - woonomgeving - industrial recreation - recreation - work places - businesses - areas - parks - surveys - entrepreneurship
Categories Physical Planning (General) / Leisure and Recreation
Abstract Groene bedrijventerreinen die zijn opengesteld voor recreatie, kunnen bijdragen aan doelstellingen van het ministerie van LNV rond recreatie, stedelijke natuur en het verhogen van de bijdrage van de private sector aan natuur en recreatie. Dit is de conclusie van onderzoek waarvan dit rapport verslag uitbrengt. De tevens opgenomen beleidsaanbevelingen beogen de realisatie te bevorderen van goed ingerichte groene bedrijventerreinen die op de juiste plaats worden aangelegd. Het grootste deel van het rapport handelt over de uitkomsten van een enqulte onder omwonenden van groene bedrijventerreinen en onder werknemers van kantoren op dit type terreinen. Deze enqultes zijn afgenomen in enkele casesituaties. Daarnaast bevat het rapport de belangrijkste bevindingen uit een ander project. Dit andere project betreft de mening van bedrijfsmanagers over groene en recreatieve bedrijventerreinen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.