Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 317599
Title Verdrogingskartering in natuurgebieden; proefkartering Beekvliet
Author(s) Delft, S.P.J. van; Holtland, J.; Runhaar, J.R.; Mekkink, P.; Jansen, P.C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 566.2) - 107
Department(s) Bodem en Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) verdroging - natuurbescherming - bodemwater - grondwaterspiegel - kaarten - nederland - bodemkarteringen - gelderland - achterhoek - natuurgebieden - bodem - grondwaterstand - hydrologie - kartering - natuurgebied - vegetatie - desiccation - nature conservation - soil water - water table - soil surveys - maps - netherlands - gelderland - achterhoek - natural areas
Categories Nature Conservation / Soil Classification
Abstract In dit rapport is, in het kader van verdrogingskartering in natuurgebieden, voor het proefgebied landgoed Beekvliet, een methode uitgewerkt om de mate van verdroging voor middelgrote natuurgebieden (enkele honderden ha) vast te stellen. Door een combinatie van een hoogtekaart, een bodemkaart, profielbeschrijvingen en grondwaterstandsmetingen in 171 boorgaten en in 18 peilbuizen zijn kaarten afgeleid van de GHG, GVG en GLG in een niet verdroogde referentieperiode en de actuele toestand. Tevens is voor beide periode de kwelkans bepaald. Door vergelijking van deze kaarten is de mate van verdroging afgeleid. Op basis van vegetatiekaarten is voor een deel van het gebied een indicatie voor de GHG en GLG bepaald. Voor toekomstige verdrogingskarteringen wordt een combinatie van interpretatie van vegetatiegegevens en abiotische gegevens voorgesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.