Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 317667
Title Buitenlandse bomen op 7e rassenlijst
Author(s) Buiteveld, J.; Vries, S.M.G. de
Source Vakblad Natuurbeheer 41 (2002)6. - ISSN 1388-4875 - p. 91 - 95.
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Article in professional journal
Publication year 2002
Keyword(s) bomen - bosbomen - zaadtuinen - plantenvermeerdering - genetische bronnen van plantensoorten - centra van herkomst - genetische bronnen - selectiecriteria - selectie - kwaliteit - belgië - duitsland - rassenlijsten - boomkwekerij - genetica - rassenlijst - trees - forest trees - seed orchards - propagation - plant genetic resources - centres of origin - genetic resources - selection criteria - selection - quality - belgium - germany - descriptive list of varieties
Categories Tree Breeding, Propagation and Planting / Plant Breeding and Genetics (General)
Abstract Van een aantal boomsoorten is kwalitatief goed uitgangsmateriaal schaars in Nederland. Voor negen loofhoutsoorten (zwarte els, haagbeuk, es, beuk, wintereik, kers, zomereik, winterlinde, zomerlinde) heeft Alterra onderzocht of buitenlandse herkomsten ook geschikt zijn voor gebruik in ons land. Uitleg over de selectiecriteria en de aantallen opstanden en zaadgaarden die geselecteerd zijn in België en in de aangrenzende Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en Schleswig-Holstein. De aanbevolen herkomsten zijn op de onlangs verschenen 7e Rassenlijst voor Bomen geplaatst. Meer informatie: Alterra-rapport 457 'Inventarisatie van bosbouwkundig uitgangsmateriaal in België en Duitsland'
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.