Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 317677
Title Waterbeelden : een studie naar de beelden van waternatuur onder medewerkers van Rijkswaterstaat
Author(s) Jacobs, M.H.; Berg, A.E. van den; Kralingen, R.B.A.S. van; Langers, F.; Vries, S. de
Source Wageningen : Alterra (Reeks Belevingsonderzoek 1 / Alterra-rapport 512) - 125
Department(s) Wageningen Environmental Research
Socio-spatial Analysis Group
MGS
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) water - landschap - perceptie - attitudes - natuur - beleving - omgevingspsychologie - water - landscape - perception - attitudes - nature
Categories Environmental Psychology
Abstract Het onderzoek bestaat uit vier delen: een schets van beelden van water in de Nederlandse cultuur en mogelijke veranderingen daarin; een literatuurstudie, uitmondend in een synthese, naar kennis over natuurbeelden, waar waternatuurbeelden afgeleiden van zijn; een inhoudsanalyse van documenten van Rijkswaterstaat, waarin uiteenlopende beelden van waternatuur bleken te overheersen; een gestructureerde vragenlijst onder medewerkers van Rijkswaterstaat. De gevonden waternatuurbeelden zijn het wilde, spontane, ruime, beonvloede en menselijke beeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.