Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 317702
Title Landschapsbeleving en cultuurhistorie; een theoretische en empirische verkenning van de invloed van cultuurhistorie op de beleving van het landschap
Author(s) Berg, A.E. van den; Casimir, T.
Source Wageningen : Alterra (Reeks Belevingsonderzoek 2 / Alterra-rapport 582) - 77
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) landschap - taxatie - perceptie - kwaliteit - cultureel erfgoed - erfgoed - beleving - cultuurhistorie - omgevingspsychologie - Overijssel - Staphorst - Vriezenveen - landscape - valuation - perception - quality - cultural heritage - heritage areas
Categories Environmental Psychology / Landscape Architecture (General)
Abstract In dit onderzoek is de relatie tussen de cultuurhistorische waarde van een gebied en de belevingswaarde ervan op experimentele wijze onderzocht. Door de cultuurhistorische waarde van gebieden, en de beschikbare informatie over deze gebieden, op systematische wijze te variëren is geprobeerd om inzicht te verkrijgen in de factoren die van invloed zijn op de beleving van cultuurhistorische waarden in landschappen door leken. Uit de resultaten blijkt dat leken ook zonder achtergrondinformatie een gebied met een hoge cultuurhistorische waarde positiever waarderen dan een gebied met een lage cultuurhistorische waarde. De informatie over de ontstaansgeschiedenis had alleen een positieve invloed op de beleving van het gebied met hoge cultuurhistorische waarde. Verder waren vrouwen beter dan mannen in staat om de cultuurhistorische waarde van een gebied af te lezen uit beeldmateriaal.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.