Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 317703
Title Duurzame stedelijke ontwikkeling in en rond het IJmeer; benadering en advies
Author(s) Graaf, A.E. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 587) - 71
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) stadsontwikkeling - duurzaamheid (durability) - stedelijke planning - structuur - flevoland - ruimtelijke ordening - stedelijk gebied - Almere - IJmeer - urban development - durability - urban planning - structure - flevoland
Categories Urban Plans
Abstract Duurzame stedelijke ontwikkeling wordt in dit onderzoek bekeken vanuit drie verschillende benaderingen. De eerste benadering is duurzame stedelijke ontwikkeling als strategie voor het omgaan met veranderingen. In ruimtelijke plannen is deze strategie herkenbaar door de toepassing van ruimtelijke flexibiliteit. De tweede benadering is duurzame stedelijke ontwikkeling als strategie voor de inrichting van de fysieke omgeving. Het resultaat van het toepassen van deze strategie heeft een positieve invloedop de fysieke omgeving. De derde benadering is duurzame stedelijke ontwikkeling als strategie voor de leefomgeving in brede zin. In deze strategie staat zowel de fysieke als de maatschappelijke omgeving centraal. Met behulp van de kennis die is opgedaan bij het bestuderen van de structuurplannen van Almere, Almere Poort en IJburg wordt een advies gegeven over het aanleggen van eilanden voor de kust van Almere vanuit de verschillende benaderingen van een duurzame stedelijke ontwikkeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.