Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 319822
Title Niet meer, maar (visserij)technisch beter
Author(s) Veenstra, F.A.
Source Visserijnieuws 23 (2003)9 bijlage. - ISSN 1380-5061 - p. 18 - 21.
Department(s) ASG Marketing en Communicatie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) visserij - duurzaamheid (sustainability) - kwaliteit - innovaties - onderzoeksondersteuning - onderzoeksinstituten - ontwerp - vissersschepen - zeevisserij - fisheries - sustainability - quality - innovations - research support - research institutes - design - fishing vessels - marine fisheries
Categories Fisheries
Abstract RIVO heeft zich de laatste jaren niet meer direct beziggehouden met (visserij)technische ontwerpverbeteringen voor de Nederlandse vissersvaartuigen omdat het Ministerie van LNV vond dat de sector zelf aan zet was om onderzoeksresultaten naar eigen inzichten te implementeren. Toch wil en kan het RIVO meer aandacht geven aan visserij-technische aspecten. De auteur van dit artikel geeft hier enkele voorzetten voor
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.