Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320194
Title Leeftijdsbepaling van kokkels uit de Oosterschelde 1998 en 2000
Author(s) Kesteloo-Hendrikse, J.J.; Riet, M. van
Source IJmuiden : RIVO (RIVO rapport nr. C006/03) - 12
Department(s) Netherlands Institute for Fisheries Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) kokkels - bivalvia - leeftijdsbepaling - leeftijd - oosterschelde - clams - bivalvia - age determination - age - eastern scheldt
Categories Aquaculture and Fisheries (General)
Abstract Ter onderbouwing van het beleid voor de kokkelvisserij in schelpdier-arme jaren wordt sinds 1990 in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) door het RIVO-CSO jaarlijks het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Oosterschelde, de Westerschelde en de Waddenzee geïnventariseerd. De kokkelbestandsopnames worden in het voorjaar uitgevoerd. In een aantal jaren is ook een bestandsopname in het najaar uitgevoerd. Daarnaast is in 1991 door het RIVO-CSO, onafhankelijk van de surveys, een onderzoek opgezet naar de groei en sterfte van kokkelbestanden in de Oosterschelde en in de Westerschelde. Dit onderzoek is opgezet om meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van kokkelbestanden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.