Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320505
Title Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied : jaarrapport 2002
Author(s) Tulp, I.Y.M.; Willigen, J.A. van
Source IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C029/03) - 35
Department(s) RIVO Biologie en Ecologie
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) vissen - bedreigde soorten - monitoring - ijsselmeer - fishes - endangered species - monitoring - lake ijssel
Categories Pisces / Aquatic Ecology
Abstract In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de vangsten in de periode 1994 t/m 2002, waarbij voor de hele periode een selectie gemaakt is van de vissers die gedurende de laatste twee jaren de bemonstering uitgevoerd hebben. Van negen zeldzame soorten (waaronder vijf rode lijstsoorten) presenteren we verspreiding in de ruimte en tijd, lengtefrequentieverdelingen, rijpheidsstadia en geslachtsverhoudingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.