Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320529
Title INTEGRO, een systematiek voor integrale kwaliteit van stedelijk groen
Author(s) Oosterbaan, A.; Bervaes, J.C.A.M.; Visschedijk, P.A.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 621) - 39
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) stedelijke gebieden - groene zones - open ruimten - kwaliteit - kwaliteitscontroles - geïntegreerde systemen - stedelijke planning - openbaar groen - groenbeheer - openbare ruimte - stedelijk groen - urban areas - green belts - open spaces - quality - quality controls - integrated systems - urban planning - public green areas
Categories Urban Plans
Abstract In samenwerking tussen Alterra en acht gemeenten is een systematiek ontworpen voor het aanduiden van verschillende kwaliteitsniveaus voor stedelijk groen. Het systeem is gebaseerd op functies die het groen als integraal onderdeel van de openbare ruimte vervult. Voor het beoordelen van de kwaliteit kan per functie naar verschillende kwaliteitskenmerken worden gekeken. Voor drie kwaliteitsniveaus zijn criteria voor deze kenmerken uitgewerkt. Tenslotte is voor enkele beheereenheden aangegeven hoe de jaarlijkse beheerkosten kunnen worden gekoppeld aan het kwaliteitsniveau.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.