Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320552
Title Kwaliteitsimpuls beleidsprocessen integraal waterbeheer; casus onderzoek naar de condities voor de kwaliteit van besluitvorming ten aanzien van de uitvoering van Waterbeheer 21ste eeuw
Author(s) Balduk, C.A.; Buunk, W.W.; Neven, M.G.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 641) - 97
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) waterbeheer - beleid - waterbeleid - besluitvorming - kwaliteit - kwaliteitsnormen - integraal waterbeheer - bestuurskunde - ruimtelijke ordening - verdroging - wateroverlast - Overijssel - Regge - Dinkel - Zuid-Holland - Delfland - water management - policy - water policy - decision making - quality - quality standards - integrated water management
Categories Water Management (General) / Environmental Policy / Public Administration (General)
Abstract In de Startovereenkomst Waterbeleid 21e Eeuw zijn afspraken gemaakt over integraal waterbeheer. Dit onderzoek richt zich op de sterke en zwakke punten in het beleidsproces van de implementatie van integraal waterbeheer. In dit onderzoek is aansluitingbij de beleidspraktijk gezocht. Een analyse van drie casussen waarin het conflict tussen wateroverlast, verdroging en ruimtelijke ordening aan de orde is, heeft inzicht geleverd in de kwaliteit van besluitvorming in integraal waterbeheer. In de aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien, wordt ingegaan op mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls en is een voorstel voor beleidsrelevant onderzoek opgesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.