Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320594
Title Ecologisch rendement van ontsnippering: de casestudie edelhert en wild zwijn Veluwe
Author(s) Pouwels, R.; Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Kuipers, H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 533) - 55
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) sus scrofa - cervus elaphus - fragmentatie - verspreiding - natuurbescherming - evaluatie - ecologie - beleid - nederland - veluwe - ecologische hoofdstructuur - habitatfragmentatie - fauna - landschapsecologie - ontsnippering - versnippering - zoogdieren - Gelderland - fragmentation - dispersal - nature conservation - evaluation - ecology - policy - netherlands - ecological network - habitat fragmentation
Categories Nature Management (General)
Abstract Inrichtingsplannen worden vaak op meerdere functies beoordeeld. Om deze verschillende functies met elkaar te kunnen vergelijken, zullen eenvoudige graadmeters gebruikt moeten worden. Binnen deze studie zijn de effecten van inrichtingsscenario's voor de Veluwe op aspecten van ecologie en economie beoordeeld. In dit rapport wordt ingegaan op de ecologische beoordeling. De scenario's zijn gericht op ontsnipperende maatregelen voor grote zoogdieren. Dit rapport beschrijft de methode en resultaten van de ecologische beoordeling. Het blijkt dat met name het weghalen van de grofwildrasters resulteert in ecologische winst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.