Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320595
Title De maatschappelijke en economische waardering van beplantingsmethoden in stedelijk groen : de integrale beplantingsmethode vergeleken met de traditionele blijvers-wijkers methode
Author(s) Berg, A.E.; Ven, M.O.M. van de; Lengkeek, J.
Source Wageningen : Alterra (Reeks Belevingsonderzoek 3 / Alterra-rapport 598) - 102
Department(s) Wageningen Environmental Research
Socio-spatial Analysis Group
MGS
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) beplanten - methodologie - recreatiegebieden - perceptie - taxatie - economische evaluatie - stedelijke gebieden - openbaar groen - beleving - bos - economie - maatschappijwetenschappen - recreatie - stedelijk groen - Noord-Holland - Hoofddorp - planting - methodology - amenity and recreation areas - perception - valuation - economic evaluation - urban areas - public green areas
Categories Urban Forestry / Environmental Psychology
Abstract In dit onderzoek is de maatschappelijke en economische waarde van de integrale beplantingsmethode ten opzichte van de blijvers-wijkersmethode onderzocht in vier deelonderzoeken, waaronder gesprekken met wandelaars in een integraal beplant recreatiegebied, beoordeling van foto's en schetsen door recreanten en bewoners, en gesprekken met deskundigen. De integrale beplantingsmethode blijkt vooral te worden gewaardeerd vanwege het feit dat deze methode snel resultaat geeft, en vanwege de open structuur en veiligheid. Dit betekent echter niet dat deze methode ook door iedereen aantrekkelijker wordt gevonden dan de traditionele blijvers-wijkersmethode. Over het algemeen geldt dat de relatieve waardering van de beplantingsmethoden sterk wordt beonvloed door de context waarin de beoordeling plaatsvindt. Ook over de economische meerwaarde van de integrale beplantingsmethode lopen de meningen uiteen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.