Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320605
Title Referentie bossen; een nadere uitwerking van de graadmeter natuurwaarde
Author(s) Smits, N.A.C.; Schaminée, J.H.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 671) - 34
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) bossen - kwaliteit - evaluatie - monitoring - referentienormen - natuurwaarde - nederland - bosecologie - forests - quality - evaluation - monitoring - reference standards - natural value - netherlands
Categories Forest Ecology / Nature Management (General)
Abstract De graadmeter natuurwaarde, een van de graadmeters van het Natuur- en Milieuplanbureau, beoogt de huidige kwaliteit en kwantiteit van de Nederlandse natuur te kwantificeren, hierbij gebruikmakend van een referentiesituatie. Voor de meeste systemen wordt hierbij uitgegaan van een historische referentie (te weten de periode rond 1950), maar dit blijkt voor een aantal systemen, waaronder bos, niet mogelijk. Om toch tot een bruikbare referentiesituatie te kunnen komen is besloten om voor bos een abstracte constructie als referentie samen te stellen. Het eindresultaat van het project bestaat uit een raamwerk voor de referenties bossen. In dit raamwerk zullen soorten en soortgroepen in vervolgstudies worden ingevuld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.