Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320630
Title Landgoed Menthenberg, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
Author(s) Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 662) - 23
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - gelderland - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - gelderland - integrated forest management
Categories Forest Management
Abstract Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Menthenberg is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.