Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320634
Title Bosdynamiek in bosreservaat Zeesserveld
Author(s) Clerkx, A.P.P.M.; Goede, D.M. de; Sanders, M.E.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 668) - 46
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) bossen - bosinventarisaties - vegetatie - structuur - beschermde bossen - bosecologie - nederland - overijssel - forests - forest inventories - vegetation - structure - reserved forests - forest ecology - netherlands - overijssel
Categories Forest Ecology
Abstract Bosreservaat Zeesserveld bij Ommen is in 2000 voor de tweede keer sinds aanwijzing geïnventariseerd. De boomlaag van grove den is niet veranderd. In de struiklaag heeft op de opgestoven gronden een sterke toename van sporkehout en Amerikaans krentenboompje plaatsgevonden. Hier begint ook blauwe bosbes in de bochtige-smelemat uit te breiden. Op de uitgestoven laagten verloopt deze ontwikkeling veel trager. Amerikaanse vogelkers breidde zich in beperkte mate uit. Zomereik en berk hebben moeite zich te vestigen en handhaven. De ontwikkeling naar een berken-eikenbos zal daarom een proces van lange adem zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.