Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320667
Title Meetnet functievervulling bos: eerste resultaten beschikbaar
Author(s) Grimberg, G.; Dirkse, G.M.
Source Nieuwsbrief / Expertisecentrum LNV 3 (2003)8. - ISSN 1569-0563 - p. 9 - 9.
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Abstract De statistieken van vroeger zijn de meetnetten van nu. Meetnetten meten en moeten liefst de gegevens aanleveren om beleidsprestaties en ¿effecten te monitoren. Met de resultaten kan nieuw beleid worden ontwikkeld en bestaand beleid geëvalueerd. Vorig jaar is een nieuw meetnet gestart, het Meetnet Functievervulling Bos (MFV-bos). De eerste resultaten zijn onlangs beschikbaar gekomen. Deze bijdrage bevat een korte uitleg over de achtergrond van het MFV-bos en enkele in het oog springende resultaten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.