Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320673
Title Mogelijkheden en beperkingen voor de teelt van Robiniahout in Nederland
Author(s) Oosterbaan, A. van den; Jong, J.J. de; Olsthoorn, A.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 678) - 54
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) robinia pseudoacacia - bosbouw - hout - beplantingen - aanwendingen - economie - landschap - nederland - houtteelt - natuurwaarde - robinia pseudoacacia - forestry - wood - plantations - uses - economics - landscape - netherlands
Categories Forest Economics
Abstract Om beter inzicht te krijgen in de perspectieven van Robinia in Nederland is onderzoek gedaan naar de aanplantmogelijkheden in ons land, het gebruik van Robiniahout en de eisen hiervoor met betrekking tot stamrechtheid, en de teelteconomie. Robinia kanin ons land goed groeien op goed doorluchte zand-, leem- en lichte kleigronden. Robiniahout wordt gebruikt voor palen, planken/balken, tuinhout en -meubelen, beschoeiingswerk, kozijnen/deuren/puien en speeltoestellen. De hiervoor benodigde stammen moeten1 tot 5 m recht of min of meer recht zijn. In ons land komen zowel oude als jonge opstanden voor met voldoende (resp. 100-200 en 500-1000 stuks per ha) rechte en min of meer rechte stammen. Voor nieuwe aanplant lijkt het beste gebruik te kunnen worden gemaakt van klonen. De teelt van zwaardere stammen voor zaaghout lijkt momenteel financieel meer perspectief te bieden dan de teelt van paalhout in korte omloop. Het saldo is vergelijkbaar met dat van populier. Mede uit een gehouden seminar is gebleken datnaast de teeltechnische analyse in dit rapport, voor inzicht in alle consequenties van grootschalige aanplant van Robinia in Nederland, aandacht besteed moet worden aan de natuur-, landschaps- en recreatiewaarde van deze soort en het economisch marktperspectief in vergelijking met soorten als zomereik, Amerikaanse eik en es.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.