Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320784
Title Effecten van het gewasbeschermingsbeleid op de continuiteit van agrarische bedrijven
Author(s) Janssens, S.R.M.; Meer, R.W. van der; Theuws, L.W.
Source Den Haag : LEI - ISBN 9789052427089 - 63
Department(s) Wageningen Economic Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) plantenziektekunde - beleid - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - milieuwetgeving - nederland - plant pathology - policy - crop enterprises - farm management - environmental legislation - netherlands
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Dit rapport bevat een analyse van het lopende gewasbeschermingsbeleid (1998-2005) voor de plantaardige sectoren akkerbouw, bloembollen en fruitteelt in Nederland. Effecten van het Nulpakket (Lozingenbesluit en stoffensanering) zijn met het Financieel Economisch Simulatiemodel (FES) geanalyseerd en blijken veelal nadelig voor de continuïteitsperspectieven voor akkerbouw-, fruitteelt- en bloembollenbedrijven. Naast deze kwantitatieve analyse is een overzicht samengesteld van enkele belangrijke toepassingen in hoofdgewassen die knel komen te zitten door sanering van het middelenpakket. Ten slotte zijn enkele gevolgen van het Nulpakket in breder perspectief beschreven zoals de concurrentiepositie, onzekerheden, innovaties, certificering en keurmerken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.