Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320822
Title Internationale concurrentiepositie van de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt
Author(s) Stokkers, R.; Smid, J.; Nienhuis, J.T.
Source Den Haag : LEI - ISBN 9789052427379 - 92
Department(s) Wageningen Economic Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) landbouwproductie - marktconcurrentie - marketingbeleid - internationale handel - landbouwsector - landbouwbeleid - nederland - ondernemerschap - vollegrondsteelt - agricultural production - market competition - marketing policy - international trade - agricultural sector - agricultural policy - netherlands - entrepreneurship - outdoor cropping
Categories Agricultural Policy / Economics (General)
Abstract Onderzoek naar de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse vollegronds-groenteteelt. De vijf strategische thema's voor de toekomst van de Nederlandse vollegrondsgroentesector zijn: ketensamenwerking, kwaliteit, productinnovatie, arbeid en gewasbescherming. Deze conclusie volgt uit een SWOT-analyse op basis van een studie van de belangrijkste afzetmarkten én concurrenten Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek sluit af met een beschrijving van vier mogelijke marktstrategieën voor indi-viduele producenten en een aantal aanbevelingen voor de Nederlandse vollegrondsgroenteketen als geheel ter verbetering van de concurrentiekracht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.