Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320836
Title Schatten van kenmerken van kleine deelgebieden
Author(s) Vrolijk, H.C.J.; Dol, W.; Cotteleer, G.
Source Den Haag : LEI - ISBN 9789052427553 - 110
Department(s) Wageningen Economic Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) gezamenlijke statistieken - statistische analyse - schattingen - methodologie - toegepaste statistiek - statistische steekproeftechnieken - aggregate statistics - statistical analysis - estimates - methodology - applied statistics - statistical sampling techniques
Categories Applied Statistics
Abstract Regelmatig voert het LEI onderzoek uit waarbij resultaten voor een klein gebied (gemeenten, provincies, landbouwgebieden, kaartvierkanten) of kleine groep gewenst zijn. In veel gevallen worden deze resultaten geproduceerd door beschikbare of berekende bedrijfsgegevens 'op te hogen' naar het gewenste aggregatieniveau. Hierbij is het noodzakelijk dat er voldoende waarnemingen voor het gebied zijn om verantwoord te kunnen aggregeren. Aggregatie van gegevens die betrekking hebben op Informatienet-bedrijven is voor kleine gebieden veelal niet mogelijk op basis van de gebruikelijke procedure die gebruikmaakt van wegingsfactoren. In de loop van de tijd zijn daarom op het LEI verschillende methodes toegepast/ontwikkeld die het mogelijk maken om toch bruikbare informatie op een laag ruimtelijk aggregatieniveau te genereren. Het is nuttig een vergelijking te maken van de beschikbare methoden voor het maken van schattingen voor kleine gebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.