Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321084
Title Kwantitatieve beschrijving van technische en visserijbiologische aspecten van de Twinrigvisserij
Author(s) Grift, R.E.; Quirijns, F.J.; Marlen, B. van; Heijer, W.M. den
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C031/03) - 78
Department(s) RIVO Biologie en Ecologie
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) visserij - vis vangen - vistuig - vismethoden - visserijbiologie - nadelige gevolgen - visbestand - fisheries - fishing - fishing gear - fishing methods - fishery biology - adverse effects - fishery resources
Categories Fishing Technology
Abstract Het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek voert in opdracht van het Productschap Vis een visserijkundige studie uit naar de twinrigvisserij in de Noordzee ter beoordeling van de effecten op de duurzame exploitatie van de bodemvisbestanden. De twinrigvisserij lijkt snel te groeien maar er zijn onduidelijkheden over de voor- en nadelen en het effect ervan op visbestanden. Het voordeel is dat het lichte tuig de bodem minder beroert, minder brandstof vereist en de aanlandingen minder beschadigd. Nadelige effecten die genoemd worden zijn het grote oppervlak dat bevist wordt, wat zou leiden tot een hoge visnamigheid, en de grote hoeveelheid discards doordat onder bepaalde voorwaarden met kleinere maaswijdtes dan in de boomkorvisserij gevist mag worden. Dit onderzoek beoogt een objectieve kwantitatieve beschrijving van de twinrigvisserij in Nederland te geven en omvat drie delen: 1) een technische en visserijbiologische beschrijving, 2) een onderzoek naar de discards en 3) een integrale beschrijving van de twinrigvisserij en een vergelijking met de boomkorvisserij. Dit rapport beschrijft het eerste deel: de ontwikkeling van de twinrigvisserij in Nederland en visserijbiologische en -technische aspecten. In dit rapport wordt niet op discards ingegaan omdat dit volledig door het tweede rapport wordt gedekt dat in oktober 2003 verschijnt. Wel is een eerste aanzet voor de vergelijking met de boomkorvisserij gedaan, maar de complete vergelijking zal in het eindrapport worden opgenomen dat in december 2003 verschijnt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.