Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321179
Title Actualisatie grondwatertrappenkaart waterschap Rijn en IJssel
Author(s) Hoogland, T.; Finke, P.A.; Vries, F. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 126) - 47
Department(s) Soil Science Centre
PRI Biometris
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) bodemwater - grondwaterspiegel - bodemkarteringen - kaarten - gelderland - soil water - water table - soil surveys - maps - gelderland
Categories Soil Physics
Abstract In opdracht van het waterschap Rijn en IJssel zijn bestanden en kaarten gemaakt van de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand en de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GHG, GLG resp. GVG) en van de grondwatertrap (Gt). Hierbij zijn tijdreeksen en incidentele metingen van grondwaterstanden als basisinformatie gebruikt. Door toepassing van technieken uit de tijdreeksmodellering en regressietechnieken is een uniforme set puntschattingen van GHG, GVG en GLG verkregen. Deze gegevens zijn, gewogen naar kwaliteit, gebruikt om relaties met recentelijk verzamelde hoogtegegevens (het AHN) te leggen. Door gebiedsdekkende toepassing van deze relaties en een statistische foutencorrectie zijn hooggedetailleerde bestanden verkregen met de resolutie van het AHN.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.