Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321375
Title Een vaarskalfje meer of minder : extra opfok jongvee op extensief bedrijf aantrekkelijker dan op intensief bedrijf
Author(s) Saatkamp, H.W.; Ouweltjes, W.; Walle, K. van der; Hogeveen, H.
Source Veeteelt 20 (2003)11. - ISSN 0168-7565 - p. 28 - 30.
Department(s) Business Economics
Research Institute for Animal Husbandry
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) melkveehouderij - melkvee - kalveren - vaarzen - kalvervoeding - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvergelijking in de landbouw - intensieve veehouderij - extensieve veehouderij - dairy farming - dairy cattle - calves - heifers - calf feeding - farm management - farm comparisons - intensive livestock farming - extensive livestock farming
Categories Cattle / Animal Housing, Management and Care
Abstract In dit 2e artikel van een serie over jongvee en vervangingsbeleid aandacht voor 't opfokbeleid met cijfers over het aanhouden van verschillende aantallen jongvee op zowel een extensief als op een intensief melkveebedrijf
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.