Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321737
Title Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringprogramma van schar (Limanda limanda L.): Biologische gegevens van schar en milieukritische stoffen in schar
Author(s) Kotterman, M.J.J.
Source IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C046/03) - 12
Department(s) RIVO Milieu en Voedselveiligheid
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) limanda limanda - bemonsteren - monitoring - pleuronectiformes - sampling
Categories Fisheries
Abstract In opdracht van RWS/RIKZ werd door het RIVO in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van OSPARCOM het scharonderzoek 2003 uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters schar en het analyseren van deze monsters op biologische parameters en milieukritische stoffen. De gegevens van dit onderzoek worden hierbij gepresenteerd. Het bemonsteringsprogramma is geheel uitgevoerd. Door beperkte vangsten bleven de aantallen bemonsterde scharren, evenals in eerdere jaren, soms beneden de norm. De werkzaamheden werden volgens protocol uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.