Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321929
Title Effecten van gebiedssluiting en voedselreservering op vangsten en bedrijfsvoering van kokkelvisserij en mosselkweek in de Waddenzee: een evaluatie op basis van scenariostudies
Author(s) Bult, T.P.; Baars, J.M.D.D.
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C048/03) - 46
Department(s) RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) natuurbescherming - vogels - visserij - schaal- en schelpdierenvisserij - economische haalbaarheid - waddenzee - nature conservation - birds - fisheries - shellfish fisheries - economic viability - wadden sea
Categories Fisheries / Aves / Nature Conservation
Abstract In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft het RIVO-CSO een aantal scenario’s doorgerekend m.b.t. voedselreservering en gebiedssluiting in de Waddenzee, met consequenties voor de aanvoer en continuï teit van de kokkelvisserij en de mosselvisserij en – kweek. De resultaten laten zien dat een verhoging van de voedselreservering grote consequenties heeft voor de schelpdiersector. Het is niet waarschijnlijk dat de kokkelsector kan voortbestaan bij een verhoging van de voedselreservering naar 22*106 kg in het litoraal, zeker als dit reserveringsniveau wordt gecombineerd met grote gesloten gebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.