Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321931
Title Bepaling van potentiele bioaccumuleerbare stoffen met GC-FID/MS en screening van organische verbindingen in effluenten
Author(s) Leonards, P.E.G.; Kruijt, A.W.; Wezenbeek, P.
Source IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C053/03) - 15
Department(s) RIVO Milieu en Voedselveiligheid
Netherlands Institute for Fisheries Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) bioaccumulatie - toxicologie - ecotoxicologie - bioaccumulation - toxicology - ecotoxicology
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Onderzoek werd uitgevoerd naar de bepaling van potentieel bioaccumuleerbare verbindingen (PBS) in effluenten die afkomstig waren van bedrijven uit Engeland, Ierland, Protugal, België en Nederland. Hierbij werd gebruik gemaakt van SPME-extractie gecombineerd met een GC-FID/MS detectie. Kwantificering met FID was betrouwbaarder (V.C. 7-41%) dan met MS (V.C. 15-130%) wat veroorzaakt werd door de stabielere basislijn van het FID-chromatogram. De aangetroffen PBS gehalten varieerden tussen de 1,2 en 21 mM voor GC-FID en liggen lager dan de acute narcotische toxiciteitswaarden voor watervlo, alg en vis. Een aantal effluenten bevatten echter gehalten die mogelijk chronische narcotische toxiciteit kunnen veroorzaken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.