Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 322012
Title Beschermingsplan noordse woelmuis: maatwerk vereist
Author(s) Haye, M. La; Bergers, P.; Nieuwenhuizen, W.
Source Zoogdier 12 (2001)2. - ISSN 0925-1006 - p. 3 - 8.
Department(s) Ecologie en Ruimte
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2001
Keyword(s) microtus oeconomus - microtus - beschermde soorten - wildbescherming - bedreigde soorten - natuurbescherming - dierecologie - habitats - habitat vernietiging - milieu - biotopen - vegetatie - vegetatiebeheer - biologische mededinging - concurrentie tussen dieren - distributie - geografische verdeling - ruimtelijke verdeling - populaties - nederland - ecologie - fauna - knaagdieren - woelmuis - zoogdieren - microtus oeconomus - microtus - protected species - wildlife conservation - endangered species - nature conservation - animal ecology - habitats - habitat destruction - environment - biotopes - vegetation - vegetation management - biological competition - animal competition - distribution - geographical distribution - spatial distribution - populations - netherlands - fauna
Categories Nature Conservation
Abstract Overzicht van oorzaken en mogelijke oplossingen voor de nog steeds voortdurende achteruitgang van de noordse woelmuis (Microtus oeconomicus arenicola) in Nederland, ondanks de strikte bescherming vanuit het Europese en Nederlandse natuurbeleid. Verspreiding in Nederland van lokale en netwerkpopulaties, kenmerkende fysisch-geografische regio's en leefgebieden (vegetatie, dynamiek, beheer), concurrentie met andere Microtus-soorten (veldmuis en aardmuis), versnippering van leefgebieden en achteruitgang in verschillende regio's
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.