Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 322036
Title Kweekopzet van de Brachionus plicatilis op basis van kunstmatige voeders: Algenconcentraten en Rotimac als fast-food voor voedseldiertjes
Author(s) Vin, C.M. de
Source IJmuiden : RIVO (Intern RIVO rapport 03.018) - 35
Department(s) Netherlands Institute for Fisheries Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) kabeljauw - visteelt - zoöplankton - visvoeding - algenteelt - gekweekte producten - kweektechnieken - cod - fish culture - zooplankton - fish feeding - algae culture - cultured products - culture techniques
Categories Aquaculture
Abstract De aquacultuursector is de snelst groeiende voedselproducerende sector ter wereld. De grootste producent is China, gevolgd door India en Japan. Binnen de Europese Unie is Spanje koploper, gevolgd door Frankrijk en Italië. Nederland komt op de vijfde plaats. Nederland heeft een aquacultuur productie van ongeveer 100.000 ton. Hiervan is 10.000 ton afkomstig uit de visteelt, de andere 90.000 ton is afkomstig uit de schelpdiersector. De meest geproduceerde vissoorten in Nederland zijn paling en meerval. Dit bestand wordt de laatste jaren uitgebreid met soorten als snoekbaars, tarbot en tong. Door de afname van de vangst van kabeljauw maar door de blijvende vraag voor deze vis, heeft het RIVO besloten voorbereidend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid van het kweken van kabeljauw. Een cruciale voorwaarde voor het opkweken van kabeljauw is echter dat de kabeljauwlarven met rotiferen (kleine zoö-planktonische organismen) gevoerd moeten worden. Rotiferen moeten ter plaatse worden gekweekt. Hiervoor moest er op het RIVO een kweekinstallatie worden gerealiseerd, waarin rotiferen konden worden gekweekt, met minimale inspanning. Tevens werd gekeken naar de mogelijkheid om de rotiferen met instant voedsel (algenconcentraten en Rotimac) te voeren zodat er geen levende algen gekweekt moesten worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.