Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 322086
Title Perspectieven van 'Intersectoraliteit' in gangbare en biologische plantaardige bedrijfssystemen
Author(s) Sanden, P.A.C.M. van de; Hazelaar, W.J.M.; Pronk, A.A.; Reuler, H. van; Wolf, P.L. de
Source Wageningen : PRI/PPO (Nota / PRI-PPO ) - 48
Department(s) Agrosystems
Nursery Stock-Flower Bulbs
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - leren - organic farming - sustainability - learning
Categories Innovation Studies (General)
Abstract Het is begrijpelijk dat kansen voor verbetering van economische en ecologische duurzaamheid van het agrarisch bedrijf veelal binnen de eigen sector gezocht worden. Het kan echter geen kwaad eens 'over de schutting' te kijken naar elementen uit de bedrijfsvoering in een andere sector. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse sectoren van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en van Plant Research International verrichtte binnen de plantaardige sectoren een oriënterende studie naar de mogelijkheden van deze intersectorale aanpak.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.