Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 322354
Title De kas als zonne-energie oogster
Author(s) Zwart, H.F. de; Swinkels, G.L.A.M.
Source Wageningen : IMAG [etc.] - 66
Department(s) Institute of Agricultural and Environmental Engineering
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) kassen - zonne-energie - energievoorraden - warmteopslag - kastechniek - koelen - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - solar energy - energy resources - heat retention - greenhouse technology - cooling - greenhouse horticulture - energy saving
Categories Solar Energy
Abstract Het rapport “De kas als zonne-energie oogster” geeft een overzicht van het energiebesparingspotentieel van het gebruik van zomerse warmte-overschotten voor de voeding van een warmtepomp in de winter. In tegenstelling tot een aantal andere onderzoeksprojecten rond dit thema is in dit project de warmte-onttrekking geheel gebaseerd op natuurlijke convectie langs koude oppervlakken in de kas. Dit betekent dat de warmte-onttrekking nauwelijks hulpenergie vraagt. Bij de bestudeerde warmteonttrekkende systemen is rekening gehouden met de gebruikelijke kas- inrichting. Dit maakt dat de toepasbare systemen per onderzochte teelt verschillen. Ook de consequenties van het feit dat elk gewas andere eisen aan het kasklimaat stelt is in dit onderzoek meegenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.