Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 322509
Title Biologische landbouw bij Wageningen UR (2): aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs 2004-2008
Author(s) Meijs, J.A.C.; Booij, R.; Brussaard, L.; Proost, M.D.C.; Wijnands, F.G.; Meeusen, M.J.G.
Source Wageningen : Wageningen UR - 63
Department(s) Corporate Staff
Soil Biology
Communication Science
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) biologische landbouw - landbouwkundig onderzoek - interdisciplinair onderzoek - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - nederland - organic farming - agricultural research - interdisciplinary research - agricultural education - agricultural colleges - netherlands
Categories Organic Farming / Agricultural Knowledge Systems
Abstract Dit rapport is een update van het eerste rapport uit 2000. Het is voortgekomen uit het werkplan van het LNV-onderzoeksprogramma `Koepelprogramma Biologische Landbouw¿, waarin LNV vraagt onder andere het kerngroeprapport te actualiseren op met name de visie op biologische landbouw (onderzoek en onderwijs) en de prioritaire onderzoeksthema¿s voor de periode 2004 - 2008. Behalve een actualisatie, geeft de Kerngroep Biologische Landbouw 2003 in dit rapport ook een schets en evaluatie van de onderzoeks- en onderwijsinspanningen van 2000 tot nu. Hetzelfde doet ze ook voor de taken en doelstellingen van het in 2001 opgerichte Innovatiecentrum Biologische Landbouw van Wageningen UR. Tevens schetst ze een gewenste toekomstige ontwikkeling voor dit centrum
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.