Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 324860
Title De beleving van collectieve tuinen; ontwerpen voor doelgroepen op basis van belevingsonderzoek
Author(s) Berg, A.E. van den; Blok, S.; Hueber, M.H.C.; Köbben, J.; Schöne, M.B.
Source Wageningen : Alterra (Reeks belevingsonderzoek 6) - 96
Department(s) Landscape Centre
MGS
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) tuinen - tuinen bij het huis - collectieve overeenkomsten - ontwerp - landschapsarchitectuur - doelgroepen - consumentenvoorkeuren - kennis - omgevingspsychologie - gardens - domestic gardens - collective agreements - design - landscape architecture - target groups - consumer preferences - knowledge - environmental psychology
Categories Environmental Psychology
Abstract In dit onderzoek is kennis uit belevingsonderzoek gebruikt om ontwerpen voor collectieve tuinen te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van doelgroepen. De doelgroepen werden geïdentificeerd op basis van interviews met bewoners van bestaande projecten met collectieve tuinen. Middels ontwerpsessies is de doelgroepenindeling vertaald naar wensen ten aanzien van beheer en inrichtingskenmerken, en concrete ontwerpen voor collectieve tuinen. De juistheid van de doelgroepenindeling, en de aantrekkelijkheid van de ontwerpen zijn getoetst middels kwantitatief onderzoek onder 120 respondenten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.