Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 324949
Title Ecologische kwaliteit van de bodem
Author(s) Breure, A.M.; Rutgers, M.; Bloem, J.; Brussaard, L.; Didden, W.A.M.; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Mulder, C.; Schouten, A.J.; Wijnen, H.J. van
Source Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 607604005 / 2003) - 32
Department(s) Soil Science Centre
Soil Biology
Sub-department of Soil Quality
Centre for Ecosystem Studies
PE&RC
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) bodembiologie - biologische bodemactiviteit - landgebruik - duurzaamheid (sustainability) - grondbewerking - bodemkwaliteit - soil biology - biological activity in soil - land use - sustainability - tillage - soil quality
Categories Soil Biology
Abstract In dit rapport wordt beschreven wat ecologische kwaliteit van bodem is, en op welke wijze deze gekwantificeerd kan worden. In bodem vinden een groot aantal processen plaats, die van belang zijn voor de mens (nutsfuncties), omdat ze bijdragen aan bijvoorbeeld de voedselvoorziening, het type en de kwaliteit van de natuur en de levering van schoon grondwater (voor de productie van drinkwater). Bodemorganismen spelen een belangrijke rol in die processen. Bij een duurzaam gebruik van de bodem ishetvan belang, om de bodemorganismen zodanig te gebruiken en te beheren, dat deze processen ook voor de toekomst gewaarborgd zijn. Hierbij moet ook de mogelijkheid beschikbaar blijven om het bodemgebruik te veranderen. Ter onderbouwing van het duurzaamheidsbeleid van de bodem wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een bodembiologische indicator (BoBI) voor gebruik op nationale schaal. Daarvoor worden ecologische gegevens over de soortdiversiteit, het aantal organismen per soort en deactiviteitvan de organismen verzameld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.