Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 325029
Title Een reconstructie van het historisch grondwaterstandsverloop
Author(s) Knotters, M.; Jansen, P.C.; Brus, D.J.; Horst, J.B.F. van der
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 36 (2003)25/26. - ISSN 0166-8439 - p. 19 - 21.
Department(s) Soil Science Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) grondwaterstand - geschiedenis - verdroging - nederland - bodemwater - grondwaterspiegel - soil water - water table - groundwater level - history - desiccation - netherlands
Categories Soil Physics
Abstract Bij onder andere het vaststellen van de omvang van verdroging of het maken van plannen voor natuurherstel is het van belang om over een referentiebeeld van het historische grondwaterstandverloop te beschikken. Een waardevolle informatiebron hiervoor vormt het COLN-archief, dat grondwaterstanden bevat die zijn gemeten tussen 1952 en 1955. Veel waterhuishoudkundige ingrepen die hebben bijgedragen aan verdroging, waren toen nog niet gepleegd. Een groot deel van de grondwaterstanden uit het COLN-archief is onlangs gedigitaliseerd. Voor een gebied in Noord-Brabant is met deze informatie een reconstructie gemaakt van het grondwaterstandverloop in het begin van de jaren vijftig
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.