Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 325542
Title De rekening van besmettelijke dierziekten: samenleving en bedrijven
Author(s) Meuwissen, M.P.M.; Asseldonk, M.A.P.M. van; Huirne, R.B.M.
Source Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)4. - ISSN 0921-481X - p. 222 - 223.
Department(s) Business Economics
MGS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2003
Keyword(s) intensieve veehouderij - dierziekten - infectieziekten - diergezondheid - landbouwkundige rampen - heffingen - totale kosten - evaluatie - financieren - intensive livestock farming - animal diseases - infectious diseases - animal health - agricultural disasters - levies - total costs - evaluation - financing
Categories Infectious Diseases
Abstract Onderdelen van de bestaande situatie m.b.t. de intensieve veehouderij en de aanpak van besmettelijke dierziekten worden genoemd, waarna geconcludeerd wordt dat de bestaande situatie ertoe leidt dat het financieren van uitbraken uiteindelijk wel een publiek-private aangelegenheid moet blijven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.