Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 325891
Title Effecten van verdrogingsbestrijdende maatregelen en klimaatverandering op extreem hoge afvoeren
Author(s) Cirkel, D.G.; Querner, E.P.; Torfs, P.J.J.F.; Lanen, H.A.J. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 844) - 145
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Hydrology and Quantitative Water Management
WIMEK
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) rivierafvoer - waterlopen - hydrologie - hydrologische gegevens - overstromingen - verdroging - klimaatverandering - wiskundige modellen - statistische analyse - nederland - maatregelen - gelderland - achterhoek - stream flow - streams - hydrology - hydrological data - floods - desiccation - climatic change - mathematical models - statistical analysis - netherlands - measures - gelderland - achterhoek
Categories Hydrology
Abstract Verdroging vormt met name in hoog Nederland een probleem. Beleid van zowel de Rijksoverheid als de lagere overheden is gericht op het terugdringen van verdroging. De laatste jaren wordt echter steeds duidelijker dat naast verdroging ook wateroverlast door extreme neerslag een steeds groter probleem gaat vormen. Verdrogingbestrijdende maatregelen kunnen de kans op extreem hoge afvoeren doen toenemen, dit effect kan in de toekomst nog worden versterkt door klimaatverandering. De doelstelling van dit onderzoek is het kwantificeren van de effecten van zowel verdrogingbestrijdende maatregelen als klimaatverandering op de herhalingstijden van extreme afvoeren. Als onderzoeksgebied is gekozen voor het stroomgebied van de Stortelersbeek, nabij Winterswijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.