Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 326377
Title Farmtycoon; ontwerponderzoek naar een agribusinesscluster-park bij Venlo
Author(s) Frijters, E.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 722) - ISBN 9789032703240
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) landbouwindustrie - agro-industriële sector - agro-industriële complexen - landschapsparken - landbouwproductie - ontwerp - nederland - toekomst - limburg - agribusiness - agroindustrial sector - agroindustrial complexes - country parks - agricultural production - design - netherlands - future - limburg
Categories Agricultural Systems
Abstract Farmtycoon is een studie naar dichtheid in het landelijk gebied en vertegenwoordigt een nieuwe denkwijze over agro-productie. Voorgesteld wordt om vormen van landbouw die niet grondgebonden zijn uit het landschap weg te nemen en op vijftien locaties activiteiten met agrarische affiniteit geografisch te clusteren. Het agrarisch productieproces in een dergelijk AgriBusinessCluster -park berust op de oorspronkelijke principes van een gemengd boerenbedrijf. Leunend op een uitgebalanceerde keten van hoge naar lage organismen treffen we in dit agroproductiepark verschillende vormen van dierhouderij en plantenteelt aan. Deze keten is gebaseerd op de uitwisseling van rest- en afvalproductie. Het ABC-park voorziet naast primaire productie in een aantal productverwerkende functies: slachterijen, vleesverwerking, versnijding en verpakking van bloemen en groenten, conservering en opslag. Transportsystemen voor de stroom van (rest)producten, dieren, mensen en informatie eisen een doordachte uitvoering van een complex geheel. De schaal van een ABC-park is in hoofdzaak gebaseerd op de behoefte aan versproducten van consumenten in een gebied dat met een vrachtauto binnen een uur bereikbaar is. Veertien ABC-parken zijn in de nabijheid van bevolkingsconcentraties rond infrastructurele knooppunten geprojecteerd. Het ABC-eiland voor de Nederlandse kust anticipeert op de mogelijkheid om de ongewenste effecten van agrarische productie al dan niet gecombineerd met een luchthaven naar de Noordzee te verplaatsen. Het ontworpen AgriBusinessCluster-park ligt in de oksel van de A67 en de A73, tussen Horst en Venlo.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.