Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327068
Title Internationaal herkomstonderzoek sitkaspar in Nederland
Author(s) Kranenborg, K.G.; Vries, S.M.G. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 846) - 31
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) picea sitchensis - herkomstproeven - rassenproeven - plantenveredeling - groei - nederland - picea sitchensis - provenance trials - variety trials - plant breeding - growth - netherlands
Categories Tree Breeding, Propagation and Planting
Abstract Sitka spar is een naaldboomsoort voor het Nederlandse bos. Uitbreiding van het areaal vindt plaats door aanplant. In Nederland zijn geen zaadopstanden van sitkaspar voor de levering van uitgangsmateriaal, waardoor sitkaspar zaad uit het buitenland wordt gebruikt. Behalve zaad uit het natuurlijke verbreidingsgebied in de Verenigde Staten van Amerika en Canada kan zaad worden gebruikt van geselecteerde zaadopstanden in Denenmarken. In de proeven in Sleenerzand en Leende worden 10 Deense herkomsten getoetst. Uit dit onderzoek komt naar voren, dat vier van deze herkomsten over de gewenste goede eigenschappen beschikken: een goede groei, laat uitlopen in het voorjaar, een goede stamvorm en een hoog slagingspercentage. Deze herkomsten worden derhalve aanbevolen voor aanplant in Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.