Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327086
Title Landschapshistorische studie West-Brabantse Waterlinie; enkele bouwstenen naar een cultuurhistorisch streefbeeld
Author(s) Weijschedé, T.J.; Groot, R.; Mulder, J.R.; Snep, R.P.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 875) - 48
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) landschap - geschiedenis - landschapsarchitectuur - ruimtelijke ordening - nederland - cultuurlandschap - verdedigingswerken - noord-brabant - landscape - history - landscape architecture - physical planning - netherlands - cultural landscape - defensive works - noord-brabant
Categories Landscape Architecture (General) / History (General)
Abstract De gemeente Bergen op Zoom heeft Alterra opdracht gegeven enkele bouwstenen aan te leveren voor een te maken cultuurhistorisch streefbeeld voor de West-Brabantse waterlinie. De opdracht heeft bestaan uit drie deelopdrachten. Het eerste is om met behulp van een bodemkundig onderzoek te kunnen traceren waar eventuele aanvalslinies (loopgraven) zijn gegraven door de Franse aanvallers Rondom het Fort de Roovere. Tevens zal worden gekeken of het buitenste hoornwerk (`Ster van Eggers¿) van fort de Roovere is op te sporen. Hier zijn sporen van teruggevonden. Het tweede was een ecologische verkenning, waarin juridische en ecologische mogelijkheden, belemmeringen en randvoorwaarden voor het doen van ingrepen rondom Fort de Roovere worden geschetst. Er blijken waardevolle ecolgische waarden in het gebied voor te komen. Het derde was een landschappelijke verkenning naar hoe het landschap er in 1747 uit gezien zou kunnen hebben. Hiervan is een globale landschapskaart geconstrueerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.