Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327087
Title Modellering van dood hout in SMART2-SUMO2
Author(s) Wamelink, G.W.W.; Mol-Dijkstra, J.P.; Dobben, H.F. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 853) - 34
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
Soil Science Centre
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) dood hout - mineralisatie - modellen - bossen - nederland - dead wood - mineralization - models - forests - netherlands
Categories Forest Ecology
Abstract De modellen SMART2-SUMO2 worden o.a. gebruikt voor doorrekeningen van de effecten van scenario¿s op de bodem en vegetatie. Een omissie in deze modellen was de simulatie van dood hout. In dit rapport wordt beschreven hoe deze leemte is opgevuld door het bijhouden van een dood hout pool en de mineralisatie van het dode houd. De simulatie van de stikstofkringloop in SMART2-SUMO2 is door de toevoeging vollediger geworden. Als voorbeeld worden enkele simulaties voor twee beheerscenario¿s voor een aantal bostypen gegeven. Deze laten zien dat de gesimuleerde waarden redelijk tot goed overeenkomen met literatuurwaarden. Door de inbouw van de simulatie is een extra graadmeter aan het modelinstrumentarium toegevoegd en wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de doelstellingen in het programma beheer m.b.t. dood hout te evalueren op hun haalbaarheid. De nieuwe module dient echter nog wel gevalideerd te worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.