Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327139
Title Ondiepe retentie langs de Oude IJssel
Author(s) Meer, F. van der; Torfs, P.J.J.F.; Veen, R. van der; Akkerman, G.J.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 36 (2003)25/26. - ISSN 0166-8439 - p. 25 - 27.
Department(s) Hydrology and Quantitative Water Management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) rivieren - afvoer - overstromingen - hoogwaterbeheersing - stroomgebieden - nederland - waterstand - ijssel - gelderland - achterhoek - rivers - discharge - floods - flood control - watersheds - netherlands - water level - river ijssel - gelderland - achterhoek
Categories Hydrology
Abstract Het Waterschap Rijn & IJssel bekijkt de mogelijkheid om een reductie van 25 procent te realiseren van de extreme piekafvoer op de oude IJssel bij de uitmonding in de Gelderse IJssel bij Doesburg. De extreme piekafvoer betreft de gemiddelde dagafvoer bij een herhalingstijd van 100 jaar. Een manier om dit te bewerkstelligen is het inzetten van ondiepe retentiegebieden langs de Oude IJssel. In het kader van een afstudeerproject is deze mogelijkheid onderzocht. Daarbij is ook gekeken naar de waterstandsverlaging bij Doetinchem en het effect van retentie op de lozing van de secundaire waterlopen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.